Make your own free website on Tripod.com
.
::
Bab 1
ILMU TAJWID

1.Pengenalan Ilmu Tajwid

Pada bahasa-Memperelokan dan menghalusi.

Pada Istilahnya-Iaitu suatu ilmu yang membahaskan kalimah-kalimah Al-Quran dari segi menunaikan hak tiap-tiap huruf dan mengelokan sebutan huruf serta sifat huruf sama ada yang asli ataupun yang mendatang.

Fadilat ilmu Tajwid.

Ia adalah semulia-mulia ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran.Dalil dari Al-Quran.

Ayat Al-Quran….

Maksud: “Bacalah Al-Quran dengan berttertil(memelihara hukum tajwid)

Dalil dari hadis:

Ayat Al-Quran

Semulia-mulia kamu sesiapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.

Tujuannya:

Memelihara lidah dari melakukan kesalahan ketika membaca Al-Quran.

Hukumnya:
HUkum mempelajarinya ialah:Fardhu Kifayah dan hokum beramal dengannya ialah Fardhu Ain keatas orang-orang Islam yang telah mukallaf dan berdosa serta dilaknat sesiapa yang membaca Al-Quran tanpa memelihara hokum tajwid.

Ini berdasarkan kepada Sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang berbunyi:
Sabda dalam jawi….jgn lupa scan
Yang bermaksud: Berapa ramai yang membaca Al-Quran tetapi Al-QUran melaknatinya.

2.Kedudukan Isti’azah dan cara bacaan

Tujuannya:
Memohon perlindungan daripada Allah s.w.t. dari gangguan syaitan.Lafaznya:

Jgn lupa scan….
Yang bermaksud:Aku memohon berlindungan dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam.

Hukumnya:
Jamhur ulamak berpendapat hokum-hukum membacanya sunat,ada setengah ulamak berpendapat hokum membacanya wajib berdasarkan firman Allah s.w.t.

Jgn lupa scan…
Yg bermaksud:Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah s.w.t. daripada syaitan yang terkutuk.

3.Kedudukan Basmalah dan cara bacaan

Basmalah
Mahzab Shafie berpendapat bahwa BAsmalah adalah dikira sebagai salah satu ayat dalam Surah Al-Fatihah.

Semua ulamak sepakat Basmalah hendaklah dibaca pada tiap-tiap kali kita memulakan bacaan Al-Quran kecuali pada masa peperangan dengan tiada Basmalah dan di dalam mashaf juga tiada ditulis.

4.Wajah-wajah BAcaan antara Istiazah dengan Basmalah

1.(Fath’uljami’) iaitu membaca Isti’azah dan wakaf kemudian membaca Basmalah dan wakaf dan seterusnya membaca awal surah.

2.(Fath’ul awwali wawash luththanii biththa lithi) iaitu Wakaf pada Isti’azah dan sambung Basmalah dengan awal surah.

3.(Washlul jamii’i) iaitu membaca Isti’azah dan terus menyambung Basmalah dan awal surah.

Wajah-wajah Basmalah diantara dua surah.

1.(Fath ‘ul jamii’i) iaitu wakaf pada akhir surah dan membaca Basmalah kemudian wakaf dan seterusnya membaca surah berikutnya.

2.(Fath ‘ul awwali wawash luthssth..nii bith thaa lith) iaitu wakaf dan seterusnya membaca surah pertama kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dangan awal surah yang berikutnya.

3.(Wash lul jamii’i) iaitu menyambung akhir surah yang pertama dengan basmalah kemudian menyambung terus pada surah yang berikutnya.
 
 

 


 

::Balik::

 
Hakcipta © demimasa.cjb.net  2000-2004