126.Tanah, rumah boleh wakaf

ORANG selalu menyebut ingin mewakafkan sesuatu barang. Bolehkah Datuk terangkan makna sebenar wakaf dan apakah jenis harta yang boleh diwakafkan dalam Islam?

Suhaimi,
Kota Bharu

JAWAPAN
Wakaf ertinya mengehadkan manfaat sesuatu barang untuk kegunaan orang tertentu dan manfaat tertentu saja. Dengan wakaf, dapat disekat dan dibatasi manfaat dan kegunaan sesuatu barang itu. Harta yang boleh diwakafkan ialah seperti tanah dan rumah.
 
 
 

Balik

Hakcipta © demimasa.cjb.net  2000-2004