::Istinjak
 

ISTINJAK

S:Apakah yang dikatakan istinjak
J: Istinjak ialah menghilangkan najis yang keluar dari qubul atau dubur dengan air atau batu yang seumpamanya.

Wajib istinjak dengan air atau dengan batu atau sesuatu yang keras,suci,kesat dan tidak dihormati.
Lebih utama memulakan istinjak dengan batu kemudian diiringi dengan air.
Jika istinjak dengan batu atau yang seumpamanya wajib tiga kali dengan tiga ketul,atau dengan tiga bucu dari batu yang satu.Jika tidak,maka wajib beberapa kali yang menyucikan.

Syarat-syarat memadai istinjak dengan batu

1.Jangan kering najis yang keluar
2.Tidak melampaui tempat keluarnya.
3.Tidak didatangi oleh najis yang lain darinya.

Harus istinjak dengan air sahaja, atau dengan batu sahaja.
Istinjak dengan air lebih utama dari batu.
Sunat istinjak dengan tangan kiri.

 

 Balik ke Muka Depan
webmaster©demimasa.cjb.net 2004